SILVICULT

 
Fotky a bližší informace zobrazíte kliknutím na název dřeviny.
Lesní dřeviny

Prostokořenné sazenice s kvalitním kořenovým systémem, pěstované metodou školkování.
Minimální odběr 500 ks.

Smrk ztepilý (Picea abies)
- věk 3 - 5 let, cena od 8,50 Kč

Jedle bělokorá (Abies alba)
- věk 4 - 6 let, cena od 10,00 Kč
- výška 15 - 35 cm, LVS 5, PLO 7

Buk lesní (Fagus sylvatica)
- věk 3 - 5 let, cena od 9,00 Kč
- výška 25 - 50 cm, LVS 4, PLO 10

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)
- věk 2 - 4 let, cena od 7,00 Kč
- výška 50 - 170 cm, LVS 5, PLO 28

Javor klen (Acer pseudoplatanus)
- věk 2 - 4 let, cena od 7,00 Kč
- výška 50 - 170 cm, LVS 4, PLO 16

Ceny jsou za 1 kus bez DPH.
Po předchozí objednávce můžeme dopěstovat a dodat poloodrostky a odrostky uvedených listnatých dřevin.
V případě zájmu můžeme zajistit i dodávku dalších druhů lesních dřevin (dub, jasan, modřín, douglaska, lípa, jilm, atd.)

Pro lesní dřeviny volejte tel. 777 318 665
Okrasné dřeviny

Zerav západní (Thuja occidentalis)
- pěstované ze semen, vhodné na živé ploty, snadno se zapojí do souvislé stěny
- výška nadzemní části 50 - 130 cm, cena od 50 Kč

Cypřišek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana)
- pěstované ze semen, vhodné na živé ploty i jako solitery do zahrad a parků
- výška 100 - 170 cm, cena od 350 Kč

Jedle bělokorá (Abies alba)
- vhodná na živé vánoční stromky i jako soliter na stinná místa zahrad a parků
- výška 100 - 180 cm, cena 500 - 1250 Kč

Jedle kavkazská (Abies nordmanniana)
- sazenice vhodné na ván. stromky, odběr min. 1 tis. ks
- výška 20 - 30 cm: 13 Kč
- výška 31 - 50 cm: 14 Kč
- výška 51 - 65 cm: 16 Kč
- poloodrostky 70+ cm: 100 Kč (i jednotlivě)

Buk lesní (Fagus sylvatica)
- odrostky vhodné na živé ploty
- výška 70 - 170 cm, cena od 50 Kč

Dub zimní (Quercus petraea)
- poloodrostky školkované
- výška 50 - 100 cm, cena 20 Kč

Dub červený (Quercus rubra)
- poloodrostky školkované
- výška 50 - 100 cm, cena 20 Kč

Lípa srdčitá (Tilia cordata)
- vhodná do alejí a parků
- výška 170 - 250 cm, cena od 500 Kč

Javor klen (Acer pseudoplatanus)
- do alejí a parků
- výška 170 - 300 cm, cena od 250 Kč

Jilm horský (Ulmus glabra)
- do alejí a parků
- výška 170 - 250 cm, cena od 300 Kč

Olše lepkavá (Alnus glutinosa)
- vhodná na trvale podmáčená a slunná stanoviště
- výška 180 - 220 cm, cena 200 Kč
- odrostky s balem 220+ cm, cena 400 Kč

Pro okrasné dřeviny volejte tel. 777 318 665
© 2015 Iva Hrbková Aktualizováno dne: