Dub červený (Quercus rubra)
- poloodrostky školkované